Thanh Nguyên Store

Mang cả thế giới đến bên bạn

Thời gian: 13/12/2021 – 10/01/2022

Nội dung chương trình:

– Tặng 01 chai mật hoa dừa (trị giá 139.000đ) khi mua 05 hộp bột cần tây Bamboo nguyên chất.

– Tặng 01 hộp trà Bamboo ngẫu nhiên khi mua 05 hộp trà ngẫu nhiên sau:

+ Trà Gạo Lứt Đậu Đen Lá Dứa 350g – Bamboo

+ Trà Hoa Đậu Biếc 50g – Bamboo

+ Trà Detox Chanh Sả Hoa Đậu Biếc – Bamboo

– Quà tặng sẽ được gửi kèm cùng đơn hàng.

Danh sách sản phẩm áp dụng:

– Trà Gạo Lứt Đậu Đen Lá Dứa 350g – Bamboo

– Trà Hoa Đậu Biếc 50g – Bamboo

– Trà Detox Chanh Sả Hoa Đậu Biếc – Bamboo

– Bột cần tây Bamboo nguyên chất.

Thời gian: 13/12/2021 – 10/01/2022

Nội dung chương trình:

– Tặng 01 chai mật hoa dừa (trị giá 139.000đ) khi mua 05 hộp bột cần tây Bamboo nguyên chất.

– Tặng 01 hộp trà Bamboo ngẫu nhiên khi mua 05 hộp trà ngẫu nhiên sau:

+ Trà Gạo Lứt Đậu Đen Lá Dứa 350g – Bamboo

+ Trà Hoa Đậu Biếc 50g – Bamboo

+ Trà Detox Chanh Sả Hoa Đậu Biếc – Bamboo

– Quà tặng sẽ được gửi kèm cùng đơn hàng.

Danh sách sản phẩm áp dụng:

– Trà Gạo Lứt Đậu Đen Lá Dứa 350g – Bamboo

– Trà Hoa Đậu Biếc 50g – Bamboo

– Trà Detox Chanh Sả Hoa Đậu Biếc – Bamboo

– Bột cần tây Bamboo nguyên chất.

X