Thanh Nguyên Store

Mang cả thế giới đến bên bạn

Thời gian: 01/05/2022 – 10/05/2022

Nội dung chương trình:

– Freeship 60.000đ cho tất cả các đơn hàng có giá trị từ 149.000đ trở lên.

– Freeship 150.000đ cho tất cả các đơn hàng có giá trị từ 1.000.000đ trở lên.

Lưu ý: Áp dụng cho các đơn hàng cùng kho.

X